Destination

Hà Nội

Vé 48 giờ

Tour xe bus 2 tầng

Vé 48 giờ
  • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 48 tiếng
  • Wifi miễn phí
  • Thuyết minh đa ngôn ngữ

Người lớn

599,000 VND

Trẻ con

410,000 VND
Vé 24 giờ

Tour xe bus 2 tầng

Vé 24 giờ
  • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 24 tiếng
  • Wifi miễn phí
  • Thuyết minh đa ngôn ngữ

Người lớn

429,000 VND

Trẻ con

320,000 VND
Vé 4 giờ

Tour xe bus 2 tầng

Vé 4 giờ
  • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 4 tiếng
  • Wifi miễn phí
  • Thuyết minh đa ngôn ngữ

Người lớn

299,000 VND

Trẻ con

225,000 VND

Tours

There are no tours in this destination.