Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thành lập năm 1956 theo sắc lệnh bảo tồn văn hóa của chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam 1 trong những sở đầu tiên của hệ thống bảo tàng quân đội khắp cả nước. Diện tích bảo tàng trải rộng hơn 12,000m2 cùng 4 vạn hiện vật chia làm 5 gian chính theo trình tự thời gian, thể hiện tiến trình 4000 năm dựng nước và giữ nước.