Vườn hoa con Cóc

Thời Pháp thuộc, vườn hoa tên quảng trường Chavassieux (square Chavassieux). Năm 1901 Pháp cho xây dựng giữa vườn hoa một bể nước, một trụ đá to hình vuông, cao khoảng 3,5m giữa, xung quanh những con cóc bằng đồng phun nước lên trụ đá. vậy vườn hoa còn được người Hà Nội gọi vườn hoa Con Cóc. Sau 1945 vườn hoa mới được đổi tên thành Diên Hồng