Cung Quy Hoạch – Hội Chợ và Triển Lãm

Cung Quy Hoạch – Hội Chợ và Triển Lãm

Địa chỉ: đường Trần Quốc Nghiễn

Thời gian mở cửa: chỉ mở cửa khi có hội chợ, sự kiện

Giá vé:

Điểm dừng đỗ: trước cửa hàng “Áo dài Lê Dơn” lô A14 khu biệt thự Monbay