Chợ Hạ Long

Địa chỉ: đường Lê Thánh Tông

Thời gian mở cửa: 4:00 – 18:00

Giá vé: không mất phí

Điểm dừng đỗ: 421 đường Lê Thánh Tông