Bến Cá – Chợ Hạ Long

Địa chỉ: đường Trần Quốc Nghiễn

Thời gian mở cửa:

Giá vé:

Điểm dừng đỗ: đối diện Công Viên Hoa Lán Bè