Bảo Tàng Quảng Ninh

Địa chỉ: đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải

Thời gian mở cửa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 các ngày trong tuần (trừ thứ 2 cuối cùng của tháng)

Giá vé: Người lớn: 40.000, Trẻ em: 10.000

Điểm dừng đỗ: phía sau quầy bán vé tham quan bảo tàng Quảng Ninh