Destination

Huế

Vé 48 giờ

Tour xe bus 2 tầng

Vé 48 giờ
 • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 48 tiếng
 • Wifi miễn phí
 • Thuyết minh đa ngôn ngữ

Người lớn

599,000 VND

Trẻ con

410,000 VND
Vé 24 giờ

Tour xe bus 2 tầng

Vé 24 giờ
 • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 4 tiếng
 • Wifi miễn phí
 • Thuyết minh đa ngôn ngữ

Người lớn

429,000 VND

Trẻ con

320,000 VND
Vé 8 giờ

Tour xe bus 2 tầng

Vé 8 giờ
 • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 8 tiếng
 • Wifi miễn phí
 • Thuyết minh đa ngôn ngữ

Người lớn

150,000 VND

Trẻ con

115,000 VND
Vé 1 vòng

Tour xe bus 2 tầng

Vé 1 vòng
 • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 1 vòng
 • Wifi miễn phí
 • Thuyết minh đa ngôn ngữ

Người lớn

100,000 VND

Trẻ con

90,000 VND

Tours

There are no tours in this destination.