Destination

Hạ Long

Vé 1 ngày

Xe bus hai tầng

Vé 1 ngày
 • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng một ngày
 • Lái xe / Phụ xe
 • Wifi miễn phí

Người lớn

299,000 VND

Trẻ con

225,000 VND
Vé 10 giờ

Xe bus hai tầng

Vé 10 giờ
 • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng
 • Lái xe / Phụ xe
 • Wifi miễn phí

Người lớn

249,000 VND

Trẻ con

185,000 VND
Vé 5 giờ

Xe bus hai tầng

Vé 5 giờ
 • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 5 giờ
 • Lái xe / Phụ xe
 • Wifi miễn phí

Người lớn

219,000 VND

Trẻ con

165,000 VND
Vé 2 giờ

Xe bus hai tầng

Vé 2 giờ
 • Vé thăm quan Xe bus 2 tầng 2 giờ
 • Lái xe / Phụ xe
 • Wifi miễn phí

Người lớn

179,000 VND

Trẻ con

135,000 VND

Tours

There are no tours in this destination.